EKG

Grafer över EKG

Tänkbara utslag vid EKG-test

Att hjärtat kan dras samman och pumpa blod ut i kroppen beror på de elektriska aktiviteter som har sin början i Sinusknuta. De här elektriska impulserna rör sig på ett bestämt sätt i hjärtat och de går att mäta genom att fästa elektroder på kroppen. Idag är vi vana vid moderna apparater som vi kallar för EKG vilket står för elektrokardiografi. Den första EKG-apparaten var alls inte lika smidig. Den uppfanns av Willem Einthoven år 1903 och den krävde bland annat att man satt med två kroppsdelar i saltvatten för att apparaten skulle kunna uppfatta de elektriska impulserna från hjärtat. Det var från Einthoven som de olika elektriska vågorna fick sina namn, P, Q, R, S och T.

Idag så använder man sig av elektroder med sugproppar som man fäster på kroppen för att fånga upp impulserna och avläsa dessa. På detta vis så kan man se vad som händer i hjärtats olika delar och ta reda på om det kan vara så att blodflödet inte är obehindrat eller om det finns skador i kranskärlen. Med hjälp av datorer så är det också enklare att analysera informationen och att få snabbare svar på frågor omkring hjärtats hälsa. Det diagram som visar hjärtats funktion så som man har avläst det kallas också för EKG men då står bokstäverna för elektrokardiogram.

Vad kan man upptäcka med EKG?

Inom svensk sjukvård så utför man EKG undersökningar för att ta reda på om ett hjärta fungerar som det ska. Det här är mycket viktigt för med EKG så kan man upptäcka sjukdomstillstånd även på tidigt stadium. Man kan till exempel se om det eventuellt finns ett medfött hjärtfel och om det gör det så kan man påbörja behandling för att se till att personen får ökad livskvalitet och ett längre liv. Man kan även upptäcka om det kanske är en hjärtinfarkt på gång i och med att man kan se om det finns blockeringar för blodflödet, och dessutom så kan man se hur hjärtat påverkas av andra sjukdomar som till exempel högt blodtryck, lungsjukdomar och emfysem.

Idag så är ett EKG en rutinundersökning som man snabbt kan få utförd. När man kommer in för att lyssna av hjärtats elektriska impulser så får man ligga på rygg och de små elektroderna placeras ut på bröstkorgen samt på vrister och på handleder. Det här gör inte ont och det tar inte längre än en kvart att utföra den här undersökningen varpå man snabbt får svar om hjärtats status.