Bypass operation

En bypass operation ämnar att leda blod förbi skadade kärl

Bypass betyder ”förbi”

En bypass operation kallas även för kranskärlsoperation och det här är något som blir aktuellt då kranskärl i hjärtat har blivit så pass förträngda att de inte längre låter blodet med syre strömma igenom. Den som lider av problem med kärlkramp eller som riskerar att åka på en hjärtinfarkt kan få den här operationen utförd. Även om bypass operationen idag är ett rätt så vanligt förekommande ingrepp så är den inte riskfri och man bedömer noggrant varje patient för att se om de kommer att klara av påfrestningen som by-passen ändå innebär.

Det är hjärtats kranskärl som ser till att hjärtat får blod som är rikt på syre. Då det uppstår proppar av levrat blod i skadade kranskärl, så kan det till sist bli så att hjärtat inte får tillräckligt med blod. Med en by pass, som betyder att förbigå på engelska, så försöker man leda blodet en annan väg genom att transplantera friska kärl till det drabbade området.

Hur går en bypassoperation till?

En bypassoperation kräver en hel del förberedelser och man undersöker noga patientens hälsa för att se om han eller hon kommer att klara av operationen och den läkning som krävs efteråt. Under operationen så kommer man att ta blodådror från andra delar av kroppen och fästa dessa vid de skadade blodkärlen på hjärtat. Den ena delen av ådran fästs vid hjärtat medan den andra kopplas till stora kroppspulsådern och det är så man får en väg förbi skadan så att blod kan komma till.

Man är inte vaken under den här typen av operation och den tar omkring 3 timmar att utföra. Under operationen så används en maskin som utför hjärtats arbete samtidigt som man opererar på det. När man sedan vaknar upp så får man stanna någon vecka på sjukhuset för att vila och för att hela tiden bli observerad. När man väl har kommit hem igen så får man räkna med några månader för att återhämta sig.

En bypass operation är mycket allvarlig och det är inte det första som man tar till med då någon lider av kärlkramp eller riskerar hjärtinfarkt. Bland det viktigaste för den som eventuellt är aktuell för den här typen av operation är en förändrad livsstil. Den som röker bör omedelbart sluta och det här kan vara något som gör att operationen går bättre och att återhämtningen blir snabbare. Om man ska opereras så är det förstås så att man måste se över vad som har orsakat skadan för att sedan ta bort orsaker och se till att leva på ett sätt som främjar hjärtats och kroppens allmänna hälsa.