Blodtryck

En blodtrycksmätare identifierar snabbt högt blodtryck

Digital blodtrycksmätare

När blodet förs från hjärtat ut till kroppens olika delar och sedan kommer tillbaka igen så kommer det att uppstå ett tryck. Det är det här trycket som vi kallar för blodtryck och det är viktigt att det ligger på rätt nivå för att vi ska må bra. Vi anger det här trycket med två tal som skrivs 130/90. Den första siffran är det systoliska blodtrycket (när hjärtat dras samman), och den andra beskriver det diastoliska blodtrycket (när hjärtat utvidgas). Det systoliska blodtrycket ska normalt sett ligga på mellan 120 och 140 mm Hg, medan det diastoliska blodtrycket ska ligga på max 90 mm Hg för att det ska anses normalt. Högt blodtryck är när dessa värden ligger högre än det som anses vara normalnivå och det här är inte hälsosamt eftersom det leder till ökad risk för farliga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.

Vad är högt blodtryck?

Man kan alltså säga att värden som överstiger 90/140 mm Hg är högt blodtryck men i vissa fall så är även lägre värden ett problem. Det här beror lite på vem man talar om och hur övrigt hälsotillstånd ser ut. Om man har högt blodtryck så kan detta förändra strukturen på blodkärlens väggar så att de hårdnar. Med mindre elasticitet så blir det svårare för hjärtat att pumpa runt blodet i kroppen och det här är problematiskt och något som man måste behandla. Idag så är det mycket vanligt med högt blodtryck och det beror kanske först och främst på en livsstil med stress och dåliga kostvanor.

Symptom

De värsta symptomen på högt blodtryck är att man blir sjuk i sjukdomar som hjärtinfarkt, njursjukdom, hjärtsvikt, eller stroke. För vissa så är det den här typen av sjukdom som gör att de förstås att blodtrycket inte ligger på en bra nivå. Men nu är det förstås så att man kan känna av en förändring av blodtryck innan man blir sjuk av det. Lindrigare symptom av högt blodtryck är att man blir trött och får ont i huvudet. Det kan också vara så att man känner sig illamående eller att man får svårt att andas och då ska man genast söka hjälp.

Om man istället lider av lågt blodtryck så kan det ge symptom som yrsel eller att man svimmar då man reser sig plötsligt. Lågt blodtryck anses inte vara lika farligt som högt och det är för det mesta något som går över. Man ska dock ta det låga blodtrycket på allvar för om det fortgår under en längre tidsperiod så kan det faktiskt leda till skador på organ.

Bota högt blodtryck

I vissa fall så måste man applicera mediciner för att sänka blodtrycket men långsiktigare metoder går ut på att man förändrar sin livsstil. Det är till exempel viktigt att inte ha övervikt för det är välkänt att vikten påverkar blodtrycket. Dessutom så vet vi idag att det är bra att motionera regelbundet för att hålla ordning på blodtrycket. Genom att ändra kostvanor så kan man också förbättra sitt blodtryck och här kan det vara bra att gå till en dietist för att se närmre på vad man faktiskt äter och vad man kan införa som bättre alternativ.