Blodpropp

En blodpropp sätter sig i blodkärl

Blodkärl som proppas igen

När man talar om sjukdomstillstånd som hjärtinfarkt och hjärninfarkt så rör det sig om en situation där det har uppstått en blodpropp i blodkärlen. Det här kan hända varsomhelst i kroppen men det vanligaste är att man får propparna i benen och då brukar det börja i ett blodkärl i någon av vaderna. Dessutom så finns det blodproppar som kan vandra runt, de kallas för emboli. Ett annat namn för blodproppen är trombos och rent praktiskt så är det här en koagulation av blod i blodkärlen. När det här händer så måste man snabbt få hjälp och då det rör sig om en allvarligare propp så handlar det faktiskt om liv och död. Det är viktigt att förstå att en propp som upptäcks på tidigt stadium kan vara helt ofarlig medan en propp som får växa kan bli livshotande.

Hur uppstår en blodpropp?

Om en kärlvägg går sönder så kan detta leda till att blodet levras då det kommer i kontakt med kärlets insida. Med tiden så kan det här leda till att det levrade blodet täpper till kärlet och då kommer vävnaden att bli utan syre vilket kallas för ischemi och det här är något som kan leda till väldigt allvarliga konsekvenser. När blodproppen är ett faktum så kommer blodflödet att försämras och då kommer kroppen att reagera på så vis att den försöker skicka blodet via andra vägar.

Symptom

Om man får en blodpropp i benet så brukar detta leda till en svullnad och att man blir öm. Dessutom så kan man uppleva att den drabbade kroppsdelen känns tung och kanske lite varm. Ibland så kan man se att kroppsdelen får en blåaktig färg, och i benen så känner man av smärtor främst när man går eller står på dem. Precis vilka symptom man får beror på var blodproppen sitter och hur stor den är. När det rör sig om en propp i hjärnan så är det inte så vanligt att man upplever smärta. Det här kan istället leda till andra typer av besvär beroende på var proppen sitter. Sitter proppen i lungan så kan man uppleva andnöd.

Hur kan man undvika en blodpropp?

Om man väl har fått en blodpropp så finns det lite olika sätt att behandla detta. Ibland så räcker det med medicin medan andra tillfällen kan kräva operation. Den bästa behandlingen är den som är förebyggande och den går ut på att man undviker riskfaktorer som rökning, högt blodtryck, alltför mycket stillasittande, stress och mediciner som vissa typer av p-piller. Det är bra att röra på sig så motion är ett utmärkt sätt att undvika blodproppar på. Är man överviktig så är det också bra att gå ner i vikt vilket man ju för det mesta gör då man motionerar. Om man upplever symptom och tror att det kan röra sig om en blodpropp så ska man aldrig själv behandla utan genast uppsöka en läkare som kan fastställa vad det rör sig om och ordinera medicin eller annan behandling då detta behövs.