Hjärtinfarkt

Smärta kan vara ett tecken på hjärtinfarkt

En hjärtinfarkt ger vanligtvis en stark långvarig smärta i bröstkorgen

Vi tycks alla känna igen ordet men trots att tiotusentals svenskar drabbas av hjärtinfarkt varje år så är det väldigt många som inte har någon aning om vad den här sjukdomen egentligen innebär. Faktum är att alla kan göra rätt mycket för att förebygga och slippa drabbas, men det gäller att ta en titt på sin livsstil och införa förändringar för att lyckas med detta. Rent praktiskt så är det så att man får hjärtinfarkt då hjärtat drabbas av akut syrebrist till följd av att en blodpropp har bildats i hjärtats kranskärl. När blodet på grund av en propp inte kan strömma igenom som vanligt så kommer det att leda att hjärtmuskelceller dör. Det är den här skadan som har namnet hjärtinfarkt och som man inte kan återställa. Hjärtat får istället ärrbildning av bindväv, och angränsande blodkärl kommer att förse det muskelpart som drabbas med viss blodtillförsel.

Man kan dö av hjärtinfarkt men man kan också överleva utan att ens ha förstått varför man drabbades av smärta under en längre stund. Det är dock otroligt viktigt att man undersöker saken så att man kan ta hand om de problem som har lett till infarkten innan man drabbas av nästa som kanske blir så pass kraftig att man inte överlever.

Vem drabbas av hjärtinfarkt?

År 2013 kom Hjärt- och lungfonden ut med en informationsbroschyr där man talade om att omkring 30 000 personer dör årligen av hjärtinfarkt i Sverige. Det här är både kvinnor och män, men det är förstås fler som drabbas då inte alla kommer att dö av en infarkt. Det som anses vara starkt bidragande orsaker till hjärtinfarkter är rökning, övervikt, högt blodtryck, högt kolesterol och höga blodfettsnivåer, diabetes, samt stress. Dessutom så är det vanligare med den här typen av skada då man är i 60-årsåldern även om det också finns yngre som drabbas. Något som har upptäckts i internationella studier är att dödligheten är mycket högre för män som drabbas än för kvinnor.

Symptom

Det finns flera olika symptom för hjärtinfarkt och det vanligaste är att man upplever smärta i bröstet och det här pågår under minst en kvarts tid. Man kan också uppleva smärta som strålar ut i armen. En del känner ingen smärta alls och en del kan uppleva att smärtan strålar ut i andra delar av kroppen som magen, ryggen och nacken. Om den här smärtan följs av yrsel och illamående samt svårighet att andas så kan det röra sig om en hjärtinfarkt och man bör genast söka hjälp.

Det är inte så att en hjärtinfarkt måste komma plötsligt. Man kan ha symptomen under flera dagars tid utan att uppleva att de är så intensiva. Det här ska man ta på allvar och undersöka. Dessutom så kan det vara bra att veta att män och kvinnor kan uppleva symptomen lite olika. Kvinnor kan till exempel uppleva att de har ont i axlar, att de får hjärtklappning eller känner sig väldigt trötta. Det här kan ju även vara symptom för annat men om man misstänker att det finns risk för hjärtinfarkt så bör man undersöka vad symptomen beror på. Upptäcker man infarkten i tid så kan man behandla den och sedan ändra om sin livsstil för att leva ett långt och produktivt liv, så det kan aldrig kallas för onödigt att uppsöka en läkare bara för att konstatera att man inte har genomgått en hjärtinfarkt.